Glogerfestspillene

Billetter flyr med tydeligere kommunikasjon

Utfordring

Glogerfestspillene på Kongsberg ønsket et mer profesjonelt og moderne uttrykk for å nå ut til et yngre publikum, og for å kommunisere bedre hvilke opplevelser festspillene kan tilby for de ulike målgruppene. Naturlig nok ønsket de også å selge flere billetter og å få flere samarbeidspartnere.

Fargepalett. Illustrasjon.
Glogerfestspillene. Logo.
Glogerfestspillene. Logo.

Løsning

Sammen med daglig leder, kunstnerisk leder, styret og frivillige lagde vi først en enkel kommunikasjonsstrategi basert på arbeidsmøter, research og befaring. Sammen jobbet vi med å bearbeide det tunge språket og finne Glogerfestspillenes ønskede etterlatte inntrykk når de skulle kommunisere verbalt, skriftlig og visuelt.

Vi fikk også den kjempespennende oppgaven med å utvikle ny logo og visuell profil. Den visuelle profilen er brukt i både digitale og trykte medier.

Innhold fra brosjyre. Foto.
Plakat. Foto.

Resultat

Glogerfestspillene har fått et mer moderne og profesjonelt uttrykk. Festspillene kommuniserer med et språk flere kan forstå og de ulike tilbudene og arrangementene er målgrupperettet. De har fått økt oppmerksomhet gjennom nye PR- og markedsføringstiltak og utnytter sosiale medier som kommunikasjonskanal. Deres nye profil gjenspeiler hvem festspillene faktisk er. Og viktigst av alt: de når et yngre publikum og selger flere billetter.

Godt Sagt er i dag samarbeidspartner med Glogerfestspillene. Vi bistår årlig med rådgivning, design, bearbeiding av innhold til program og plakat. I tillegg bidrar vi med drift og strategi i sosiale medier.

Plakat. Foto.
Innhold fra brosjyre. Foto.

Samarbeidet med Godt Sagt skaper ikke bare nye ideer og veier, det gir også en vitamininnsprøyting til vårt arbeid.

Daglig leder, Glogerfestspillene

Programbrosjyre. Foto.
Brosjyre. Foto.