Bjugn Sparebank

Helhetlig markedsføring for en modig bank

Utfordring

Bjugn Sparebank er en selvstendig og solid bank i Bjugn i Trøndelag. Banken er stor nok til at den tilbyr alle banktjenestene man kan trenge, men samtidig liten nok til å alltid være tett på sine kunder.

Banken kom til oss med et ønske om å styrke bankens posisjon og merkevare, både blant privatkunder rundt omkring i hele landet og bedriftskunder i lokalsamfunnet. De ønsket å nå ut til en større målgruppe enn tidligere og bygge opp sterke kunderelasjoner, og de ønsket spesielt å styrke sin posisjon hos ungdom.

Som lokalbank får ofte folk en tanke om at man må være fra distriktet banken hører til for å bli kunde. Bjugn Sparebank ønsker å bryte ned disse fordommene og være en bank for alle – tett på der du er, uansett hvor du befinner deg. De vil vise at de kan tilby de samme tjenestene som de store aktørene, med konkurransedyktige betingelser og personlig service.

Løsninger

Bjugn Sparebank er en såkalt 360-kunde, og vi bidrar med alt fra profil, identitet, materiellproduksjon, markedsføring i alle kanaler og generell omdømmebygging. Vi har blant annet skapt karakterene «Ivar og agurk-jenta», som går igjen i en serie på seks filmer som tar for seg hvordan du får behov for bankens tjenester gjennom livet. Vi skaper innhold til digitale og sosiale kanaler, bidrar med konseptutvikling av events og gjennomfører annonsering i aktuelle kanaler.

Godt Sagt sitt arbeid fører til at Bjugn Sparebank har en helhetlig og effektiv markedskommunikasjon som bygger opp under bankens identitet og kjerneverdier. Ved å ha et kontinuerlig samarbeid over lengre tid har strategi og identitet blitt implementert i alle bankens kanaler, og ethvert markedsføringstiltak er med på å forme målgruppens inntrykk av banken. Godt Sagt står også bak bankens blogg, Tett På. Bloggen gir et innblikk i bankens samfunnsarbeid via fremheving av gode saker og mennesker de støtter rundt omkring i hele Norge, samt tips og råd om privatøkonomi, bedriftsøkonomi og forsikring.

    «Vår erfaring er at kreative folk
    blir best hvis de får frihet til
    å være nettopp dét!»
    Hans Jørgen Kotte Aune,
    Ass. banksjef.

Resultat

Bjugn Sparebank er en modig og annerledes lokalbank. De har våget å si ja til tanker og ideer som en «vanlig» bank kanskje ville sagt nei til og gir oss full kreativ frihet i vårt arbeid. Lekne og spennende markedsføringstiltak har vist seg å være effektfulle i jakten på det unge kundesegmentet og banken kan melde om oppgang i etableringer av blant annet BSU-kontoer. I tillegg er omdømmet sterkt, og bankens markedstiltak legges merke til både blant kunder, i lokalsamfunnet generelt og i bankmiljøet for øvrig.