Blaafarveværket

Ny nettside med røtter fra fortiden

Utfordring

Blaafarveværket er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner og en av de største kulturelle merkevarene. I 2018 feirer de 50 års jubileum og de ønsket derfor å videreutvikle Blaafarveværkets nettside og profil. I arbeidet med ny profil var oppgaven å beholde og forsterke historiske og kulturelle tradisjoner, samtidig ønsket Blaa å fremstå som mer moderne og digital for nye og eksisterende målgrupper. Teknologi møter kultur var et stikkord for oss i arbeidet.

Nettsiden deres var utdatert og tilfredsstilte ikke dagens krav, verken designmessig eller med tanke på brukerbehov og universell utforming. De ønsket også at nettsiden skulle kommunisere Blaafarveværket som destinasjon bedre enn den gjorde. De ville tydeligere få frem museets ulike attraksjoner lokalisert over flere områder. Behovet for ny profil og oppdaterte nettsider var derfor stort.

    • Tidsrom:Desember 2017
    • Nettsted:blaa.no
Blaafarveværket. Logo.
Blaafarveværket. Logo.
Identitet til museum. Foto.
Kontorrekvisita. Foto.
Meny. Foto.
Kopp i en boks. Foto.

Løsning

Sammen med Blaafarveværket startet vi arbeidet med en gjennomgang av strategi og mål. Dette inkluderte også betrakninger av bedriftens eksisterende profil og nettside. Hvem var kundene i dag? Og hvilken informasjon var de ute etter?

For Blaafarveværket var det viktig å beholde kulturelle og historiske særpreg, men samtidig tenke fornyelse og utvikling. Det var også fokus på å forenkle informasjon og navigasjon der det var mulig.

Nettsiden har fått en ny, moderne struktur hvor innhold er prioritert og plassert på bakgrunn av analyse og innsikt mot målgruppene. Bruk av visuelt innhold som bilder og filmer er også prioritert i den nye nettløsningen.

Forside på nettside. Foto.

Resultat

Vi bidro med strategisk rådgiving, kommunikasjonsrådgiving, visuell identitet, jubileumslogo, selve merkevaren Blaafarveværket og utvikling av ny nettside. Videre leverte vi PR og rådgivning med lokal og nasjonal dekning, ny profil i trykte og digitale medier, og nytt interaktivt kart over området.

Blaafarveværket har fått en ny, moderne profil som tar vare på historien. Profilen bygger på gamle elementer mikset med nåtiden. Den får frem de spennende detaljene i Blaafarveværkets historie. Resultatet er en fleksibel, visuell identitet som egner seg godt i trykte og digitale medier.

Nettside på dataskjerm. Foto.
Interaktivt kart på nettside. Foto.
Nettside. Foto.
Nettside på mobil. Foto.