Drammen kommune

Destinasjon Spiraltoppen

Utfordring

Drammen kommune ønsket i sammenheng med økonomiplanen 2017-2020 å utvikle Spiraltoppen med prosjektet “Destinasjon Spiraltoppen”. Prosjektet gikk ut på å gjennomføre en medvirkningsprosess hvor målet var å få frem bestemte målgruppers ideer og innspill til Spiraltoppens utvikling frem mot 2036.

Godt Sagt gjennomførte prosessen på oppdrag fra kommunen med målsetting om å skaffe innspill og ideer fra innbyggere, deriblant barn og unge, i Drammen og omegn. Ønsket var å skape engasjement til Spiraltoppen som turområde.

Nettside med utfyllingsskjema. Foto.
Nettside på dataskjerm. Foto.
Utsikt. Foto.

Løsning

Vi valgte en strategi som gjorde det enkelt for målgruppene å komme med innspill og ideer. Alle i Drammen og omegn var velkommen til å delta med sine bidrag – og en heldig vinner blant de innsendte forslagene ville få en premie. For å nå frem til målgruppene brukte vi virkemidler og kanaler basert på hvor interessentene befant seg.

Vi møtte brukerne av Spiraltoppen på Spiralen gjennom samtaler med enkeltpersoner, grupper og familier. Innbyggerne i Drammen kommune og i nærliggende områder møtte vi gjennom dialog i sosiale medier. Interessenter som verken var på sosiale medier, eller brukte Spiraltoppen, traff vi via pressen.

Dataskjerm med illustrasjon. Foto.
Brosjyre med illustrasjoner. Foto.
Mobiler viser nyhetssaker. Foto.

Resultat

Det viste seg å være mange som ønsket å engasjere seg i utviklingen av Spiraltoppen. Totalt fikk medvirkningsprosessen inn ca. 700 innspill og ideer gjennom film i sosiale medier, samtaler på Spiraltoppen og åtte redaksjonelle sider i Drammens Tidende. Unge som eldre så potensialet og kom med flere gode ideer for utvikling av området frem mot 2036.

Nettside på dataskjerm. Foto.