Næringsforeningen i Drammensregionen

«Sammen. Endrer vi hverdagen.»

Utfordring

Næringsvekst 2020 er et fireårig felles prosjekt (2017-2020) mellom Drammen kommune og næringslivet i Drammensregionen. Prosjektet skal være en forsterker for vekst og innovasjon for nye og etablerte bedrifter i regionen.

Da Covid-19 rammet Norge, besluttet styringsgruppa i Næringsvekst 2020 å disponere midlene i prosjektet til akutt hjelp for bedrifter og arbeidsplasser i Drammen. Målet var å stimulere lokalt næringsliv til samhold og samarbeid, i tillegg til å bidra til optimisme og kreativitet i en usikker tid.

For å skape kjennskap til dette inviterte Næringsvekst 2020 regionens tre største byråer – Godt Sagt, NYG og TIBE Drammen – til å samarbeide om en felles kampanje som skulle fremme positive historier fra næringslivet i regionen og bidra til å spre tilbudet om gratis rådgivertimer, som prosjektet innførte som et bistandstiltak.

Løsning

Sammen med Næringsvekst 2020, NYG og TIBE Drammen utviklet vi kampanjen «Sammen. Endrer vi hverdagen.», der hvert byrå utførte ulike oppgaver.

TIBE Drammen har stått for utviklingen av drammenworks.no, Næringsvekst 2020s ansikt og stemme utad. De har også stått for markedsføring av bistandstiltaket hvor lokale bedrifter kunne søke om fire timers gratis rådgivning fra lokale fagmiljøer innen økonomi, kommunikasjon, jus og innovasjon.

NYGs oppgave var å produsere innhold knyttet til gründervirksomhet og gründerbyen Drammen. Målet var å vise fram gründere som har fått det til i Drammen. Resultatet ble en serie filmer og intervjuer med suksesshistorier.

Godt Sagts rolle i kampanjen var å produsere og spre positive historier fra næringslivet. Gjennom en serie på åtte filmer med tilhørende artikler på nett, fortalte vi gode historier om bedrifter som klarte å snu seg rundt da pandemien rammet landet. Sakene og filmene ble brukt i sosiale medier, med Drammen Works som avsender. Sakene skulle engasjere og skape positivitet i regionen, i tillegg til å få flere bedrifter til å søke bistand hos rådgiverteamet.

Resultat

Konseptet «Sammen. Endrer vi hverdagen.» ble tatt godt imot av bedrifter i regionen. Drammen Works har i perioden delt innhold jevnlig via sosiale medier, noe som også har resultert i en følgervekst på over 300 personer på Facebook.

Videoene og artiklene til både Godt Sagt, TIBE og NYG har skapt mye engasjement, både via organiske og annonserte innlegg i sosiale medier. Videoene produsert av Godt Sagt fikk over 23 000 fullstendige videovisninger via annonsering, og de åtte artiklene på drammenworks.no fikk nærmere 7300 besøk – med en lav pris per filmvisning og nettstedsklikk.

Basert på kampanjens resultater har styringsgruppen i Næringsvekst 2020 valgt å gjenbruke deler av materialet til forlenging av kampanjen høsten 2020.