Fiber1

Sterk merkevare bygger kjennskap

Utfordring

I 2016 fusjonerte Lier Fibernett, Hadeland og Ringerike Bredbånd til Fiber1. Navnet var klart, men det nye selskapet hadde behov for ny profil og ny identitet for å øke kjennskap og synlighet i regionen. Fiber1 hadde også behov for å bygge merkevarekjennskap og omdømme slik at de kunne få en tydelig posisjon hos sine målgrupper.

Fiber1. Logo.
Identitet. Illustrasjon.

Løsning

Sammen med Fiber1 jobbet vi med visjon, verdier og mål. Deretter utarbeidet vi en grafisk profil som støttet opp under strategiplanen. For 2017 kjørte vi også en omdømmekampanje som skulle bygge kjennskap til Fiber1, med vekt på digital synlighet og nærhet til målgruppen.

Vi har bidratt med oppgaver innen innholdsproduksjon og rådgivning i sosiale medier, markedsmateriell, synlighet på messer, profilmateriell, skilt og dekor av lokaler innvendig og utvendig. I kommunikasjonen koblet vi fiberhastighet med glede for å understreke fiberens stabilitet og hastighet.

I november 2017 gjennomførte vi en undersøkelse av omdømmekampanjen. Målet var å se hvor stor kjennskap målgruppen hadde fått til Fiber1 som selskap.

Stand med telt. Foto.
Mann med t-skjorte. Foto.
Mann med t-skjorte. Foto.

Resultat

Vi bidro med strategisk rådgivning og omdømmebygging. Gjennom målbevisste tiltak og digitale kampanjer har vi sammen med Fiber1 bidratt i utviklingen av en solid merkevare som fremstår tydelig og skiller seg ut fra konkurrentene.

Underveis i omdømmekampanjen drev vi kontinuerlig analyse og optimalisering av resultater for å nå bestemte målsettinger. Sammen har vi satt et fotavtrykk i markedet og bygd merkevarekjennskap til ønskede målgrupper. Selskapet har fått en solid kommunikasjonsplattform og er klar for videre vekst og utvikling.

Brev. Foto.
To kopper med logo. Foto.
Åpnet brev. Foto.
Brev. Foto.