Buskerudbyen

Samarbeid med innbyggerne

Utfordring

Buskerudbyen er et samarbeid mellom fem kommuner i Buskerud fylke. Målet er å øke bruken av kollektiv transport i regionen slik at innbyggerne dropper bilen. De arbeider i dag med et forslag til ny bypakke.

I juni 2017 bestemte politikerne seg for å involvere innbyggerne i arbeidet. De inviterte alle i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker til å delta i prosessen.

Kommunikasjonsutfordringen handlet om å engasjere innbyggerne, og skape forståelse og entusiasme for det arbeidet Buskerudbyen gjør.

Nettside på dataskjerm. Foto.
Nettside på dataskjerm. Foto.

Løsning

Vi begynte med å se kommunikasjonstiltakene fra innbyggernes perspektiv. Hva skulle til for at folk ville engasjere seg?

Mye handlet om forenkling. Hva er viktig for alle – hva er viktig for noen? Vi bestemte oss for å skape brukerorientert kommunikasjon der vi tok komplekse saker og forklarte de på en folkelig, positiv og visuell måte.

For å gjøre det enkelt å delta i prosessen, brukte vi interaktive løsninger som streaming av møter, innspillsportal på web og interaktiv storytelling. Fokuset var hele veien å skape en gjennomtenkt brukerreise som inviterte til deltagelse.

Løsningen besto av flere kommunikasjonstiltak, som blant annet nettside, møteledelse og oppfriskning av grafisk profil. Vi lagde også illustrasjoner, bilder og video, presentasjoner, profilering og annonser til både web og trykk.

Nettside på dataskjerm. Foto.
Nettside på dataskjerm. Foto.
Nettside på dataskjerm. Foto.
Nettside på mobil. Foto.
Nettside på mobil. Foto.

Resultat

Buskerudbyens kommunikasjon var tydelig og innbyggerne engasjerte seg. Deltagelse i prosessen på både folkemøtene og ungdomseventet var god. I løpet av perioden kom det over 100 innspill til utforming av ny bypakke. Det har hele tiden vært fokus på et tett samarbeid mellom innbyggerne og politikerne.

Nettside på dataskjerm. Foto.