Lindum

Konsernhistorien som skapte stolthet og samhold

Utfordring

Gjennom 20 år har Lindum AS vokst fra å være noen få ansatte på ”fyllinga” i Drammen til å bli et konsern med 210 ansatte fordelt på 18 lokasjoner rundt i landet. De ansatte er godt spredt også faglig og utdanningsmessig. Lindum ønsket å bruke jubileumsåret til å bygge videre på den etablerte ”lindumske” kulturen og styrke samholdet i den raskt voksende virksomheten. Selskapet ønsket også å samles om én felles konsernfortelling da det var få ansatte som hadde vært med fra starten.

Vi leverte

Løsning

Godt Sagt fasiliterte en strategiprosess for internkommunikasjonen som munnet ut i en strategi og en handlingsplan, bygget på selskapets visjon, verdier og omdømmestrategi. Arbeidet foregikk både gjennom en spørreundersøkelse blant alle ansatte og samlinger i ledergruppa.

Ett av tiltakene for å bygge videre på stolthet og samhold, var å fortelle historien om Lindum. Hva har skapt den enorme veksten og hvilke drivkrefter har ligget til grunn? Konsernfortellingen ble formidlet i form av en drivende og følelsesladd film. Filmen fikk urpremiere på en jubileumssamling for alle ansatte med faglige – og sosiale aktiviteter.

Konsernet forteller historien sin om vekst og innovasjon i 20 år – for miljøets skyld i ulike kanaler gjennom hele jubileumsåret. Budskapet ble vektlagt i årsrapporten, i print- og digitalannonser, på nettsidene og i sosiale medier. I samarbeid med Deon utviklet vi også et nytt grafisk element, Lindum-treet, som blant annet ble trykket opp på jakker til alle ansatte.

    Internstrategien bygget på
    selskapets visjon, verdier
    og omdømmestrategi

“På Lindum snakker vi ofte om Lindumøyeblikkene. Det er gjerne de øyeblikkene hvor vi opplever et gjennombrudd, får en god idé eller løser en utfordring sammen. Disse gir stolthet og samhold! Det har vært 20 spennende år med mange slike øyeblikk. Konsernfilmen Godt Sagt har produsert for oss får frem dette, og opplevelsen av å se den ble derfor nok et Lindumøyeblikk”

Pål Smits, administrerende direktør Lindum

Illustrasjon av Deon Design

Resultat

Strategisk jobbing med internkommunikasjonen over ett år har skapt gode resultater for Lindum, og vil fortsette å gjøre det fremover. Selskapet har fulgt strategien, og oppnådd å jobbe seg mot den stolthetsfølelsen de drømte om da de startet på arbeidet.

20-årsjubileet skulle vise seg å bli en samlende og kulturbyggende reise for konsernet. Det å ha én felles historie å samles om, resulterte i stolthet til arbeidsplassen internt og økt kjennskap eksternt til hva Lindum gjør. «Litt blank i øynene må jeg si jeg ble nå,» uttalte en av de ansatte etter visning av konsernfilmen. Reaksjonene har vært utelukkende positivt fra eksternt hold, og filmen har bidratt til å vise frem flere sider av Lindum. Blant annet kom følgende tilbakemelding: «Jøss, jeg visste ikke at Lindum holder på med så mye».