Lier Asvo

Store resultater med små budsjetter

Utfordring

Vekstbedriften Lier Asvo sysselsetter mennesker som i mange tilfeller ellers hadde stått utenfor arbeidslivet. De produserer og selger ved og håndverksprodukter, driver catering og kafé og påtar seg manuelle oppgaver.

Lier Asvo merket større konkurranse og økt krav til kvalitet fra eierkommunen. I tillegg opplevde de nedgang i jobber de kunne tilby jobbsøkerne sine. De ønsket derfor å gjøre seg synligere for sine målgrupper, slik at de kunne skape vekst og forretning i et konkurrerende marked.

Lier Asvo. Team
Foto Torbjørn Tandberg

Løsning

Sammen med ledergruppa i Lier Asvo startet vi opp en strategiprosess som skulle ende i en enkel og god kommunikasjonsstrategi. Vi definerte hvem Lier Asvo skulle være og hvilke mål de skulle ha. Vi vurderte hvem de skulle snakke til og hva de skulle si til dem. Til slutt vurderte vi sammen hvilke kanaler de skulle bruke for å nå ut med budskapet sitt.

Vi gikk i dybden på målgruppene ved å lage fiktive personer vi så for oss kunne være målgruppen. Underveis oppdaget vi at disse figurene gikk fra å være papp til personer vi kunne se for oss og relatere oss til. Viktige problemstillinger kom opp, og plutselig hadde ledergruppen i Lier Asvo nye tanker for hvordan de kunne nå ut til ønsket målgruppe.

Vi forankret strategiprosessen i et allmøte med resten av de ansatte. De ansatte fikk møte de fiktive personene slik at de kunne komme med innspill til budskap. I tillegg kunne de komme med forslag til hvordan Lier Asvo skulle være som bedrift.

Ledergruppa i Lier Asvo var dedikert og engasjert. De kom med gode og konstruktive tanker, samtidig tok de eierskap til prosessen og selve strategien.

Team Lier Asvo
Foto Torbjørn Tandberg

Resultat

Facebook var en viktig kanal for å nå målene Lier Asvo hadde satt seg. Etter grundig kursing gikk det ikke lenge før vi så gode resultater. Facebook–postene fikk enormt med spredning og skapte mye engasjement. Dette endte med økt salg i butikken, tettere dialog med NAV og kommune, og ikke minst, presseoppslag i avisen.

Lier Asvo nådde hele 160.396 personer gjennom Facebook da en ansatt viste hvordan hun vevde filleryer på video. I tillegg fikk innlegget 3862 liker-klikk og 510 delinger. De ansatte fortsatte å dele av sin arbeidsglede med enkle filmer og bilder fra arbeidsdagene. Lier Asvo nølte ikke lenger med å vise frem de ansatte og deres innsats og ferdigheter. Dette ga gode resultater, i form av synlighet og salg.

I samme periode fikk Lier Asvo også utviklet ny nettside og nettbutikk for å øke salget av ved, håndverksprodukter og catering ytterligere. Siden er laget med et nøkternt budsjett, men har likevel gjort det enklere for bedriften å kommunisere vekst og profesjonell forretningsdrift.

    Team

    • Kommunikasjonsrådgiver: Unni Claussen
    • Rådgiver sosiale medier: Lene Grønli
    • Designer: Jostein Pedersen
Facebook inlegg. Strategi
Asvo. Facebook inlegg. Strategi
Asvo.Vedbuttik