Bærekraft i Godt Sagt

Kyrre Tjømøe Bekkelund

I Godt Sagt har vi lenge vært opptatt av bærekraft og samfunnsansvaret som bærekraftig utvikling innebærer. I 2018 vedtok styret i Godt Sagt AS å starte prosessen med å bli sertifisert som miljøfyrtårn og fikk sertifikatet på veggen i 2019. I kjølvannet av dette vedtok styret at selskapets forretningsstrategi skulle forankres i bærekraftsmålene nr. 9 og nr. 17 og i 2020 er et tredje bærekraftsmål til styrevurdering. I dag er arbeidet med bærekraft dypt forankret i vår forretningsdrift, verdier og strategier.

Godt Sagt som miljøfyrtårn

Da vi fusjonerte våre selskaper i 2018 og ble til Godt Sagt AS, ønsket nytt styre og ledelse å sikre et tydelig miljø- og bærekraftsfokus i selskapet. Dette var påvirket av det ene fusjonerende selskapet, Catapult Film AS, som allerede var miljøfyrtårnsertifisert. Mange anbudsprosesser krevde også en slik sertifisering på denne tiden. Prosessen ble startet og Miljøfyrtårnsertifiseringen ble et ledd i den nye strategien. For Godt Sagt ble dette starten på en kultur internt der bærekraftig utvikling og miljø ikke handlet om et sertifiseringsdiplom på veggen, men noe som ligger dypt i måten vi tenker og arbeider på.

Verdigrunnlaget vårt ligger i bunn

I Godt Sagt arbeider vi etter verdiene Evne, Vilje, Mot og Glede. Dette betyr i praksis at vi skal ha og utvikle høy kompetanse innenfor våre fagområder som kundene er villige til å betale for. For folkene våre resulterer dette i mestring og motivasjon som gir næring til gleden du skal oppleve ved å jobbe hos oss. Denne gleden skal kundene merke i samarbeidet med våre ansatte. Videre henger mot og vilje tett sammen, og dette handler generelt om at vi tør å utfordre kundene og oss selv mot det å ville skape endring sammen. Når man jobber med digitalisering og bærekraft, er viljen til å gjøre en forskjell og tørre stå for endring, en viktig del av vårt verdigrunnlag.

Forretningsstrategi og bærekraftsmål må henge sammen

Godt Sagt er et digitalt rådgivningsmiljø med kompetanse innenfor utvikling, digital markedsføring og rådgivning. Vi går på jobb for å digitalisere SMB-markedet og ønsker å ta et digitalt utviklingsansvar for vår region. Hver dag jobber vi med å omstille næringslivet i kraft av gode råd og digitale løsninger. Således er det naturlig at vi valgte oss FNs bærekraftmål nr. 9 som handler om Industri, innovasjon og infrastruktur. Dette målet er tett knyttet til vår kjernevirksomhet.

Vi valgte også bærekraftmål nr. 17 som reflekterer forretningsprosesser som setter viktige føringer for verdikjeden vår men også hvilke partnerskap vi har valgt for virksomheten. For å sikre skalèrbarhet og kompetanse, jobber vi med utviklingspartnere internasjonalt og regionalt. Vi har gode erfaringer med å jobbe mot utviklere i andre land som for eksempel i Polen der vi til stadighet har store og små utviklingsprosjekter.

Godt Sagt er også inne i lokale partnerskap med næringsforeningene i vår region der vi bistår med å sikre både finansiering og gjennomføring av digitale prosjekter. Gjennom slike partnerskap bidrar vi til å finne løsninger på viktige tiltak knytter til næringsliv og handel i vår region.

Nytt bærekraftsmål til vurdering

Vi har over lengre tid bistått og vært partnere med organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Veien Ut, og blitt mektig imponert over deres arbeid. Dette er organisasjoner som jobber for at vår region skal være et godt sted for mennesker med ulike utfordringer. Gjennom disse og vårt arbeid med andre lokale organisasjoner og idrettsforeninger, har det utviklet seg et ønske om å bidra mer for at de som faller utenfor skal bli sett, ha like muligheter og ha noe å gå til.

Dette er noe styret og ansatte i Godt Sagt brenner ekstra for. Derfor har vi bærekraftsmål nr.1 som handler om å Utrydde Fattigdom til vurdering i styret nå i 2020. Målet er å kunne bruke dette til å definere en tydeligere partnerstrategi slik at vi kan hjelpe flere der ute men med ekstra fokus på barn og unge.

Ønsker du bistand til å utrede hva bærekraftig utvikling betyr for din virksomhet?