Trykk enter for å søke

Mann holder presentasjon. Foto.

Fra idé til ferdig film

Film & foto, Strategi

Verdi til målgruppen

Kreativitet handler om evnen til å skape. De fleste forbinder kreativitet med en idé, men idéer gjør nødvendigvis ikke en løsning til kreativ. Resultatet av idéen må gi en verdi til målgruppen. Deretter må den gi et positivt inntrykk eller føre til en konkret handling. Kreativitet er en prosess som gir et resultat og til slutt en opplevelse.

Prosessen

Når du kommer til oss som kunde med et ønske om en film, er det avgjørende at vi forstår rekkevidden av det du ønsker å oppnå. Det er lett å bomme fullstendig i den kreative prosessen, dersom målene ikke er tatt med som grunnlag i utviklingsprosessen. Derfor er det viktig at vi sammen har en klar tanke om hva du ønsker å si til din målgruppe.

Noen ganger har du som kunde en klar tanke om hva du ønsker å kommunisere. Andre ganger kan det være stikk motsatt. Du har produktet og budskapet, men aner ikke hvordan du vil formidle det. Uavhengig av utgangspunkt, er det vesentlig at det kreative arbeidet fester rot i informasjonen du har tilgjengelig.

Hva er en god idé?

Vi skal alltid treffe blink når vi kommer tilbake til deg med en ferdig utviklet idé. Det er viktig at idéen tilfredsstiller dine behov, men den skal også vekke interesse, generere klikk på en nettside eller skape en holdning til ditt produkt eller bedrift. Et vellykket resultat av en kreativ prosess skal gjøre deg og din målgruppe engasjert.

Mann tenker. Foto.

Er vi alle kreative mennesker?

Alle mennesker har en grad av kreativitet i seg. Evnen til å visualisere løsninger, skrive gode, solide tekster som beveger og fremkaller følelser er derimot en profesjon i seg selv. Det er utvilsomt en prosess som krever samarbeid mellom flere for å oppnå det beste resultatet.

Denne filmen fra Apple er et godt eksempel på dette. Filmer fra mennesker verden over er bundet sammen med vakker musikk, en god tekst og et etterlatt inntrykk som får følelsene i sving.

Ble du trigga?

La oss ta en prat