Nettsider og systemutvikling

Vi designer, koder og programmerer nettbutikker, nettsider, systemintegrasjoner og applikasjoner. Sammen med deg utvikler vi gode og brukervennlige løsninger som digitaliserer og utvikler dine forretningsprosesser – basert på forretningsforståelse og digital spisskompetanse.

Strategi

Har du en god strategi er det enklere å nå målene du har satt for din bedrift. Sammen finner vi ut av hvor du er nå, deretter hvor du vil gå. Når strategiplanen er bestemt, setter vi i gang tiltakene som gjør at din bedrift når målene.

Målbar markedsføring

Din historie skal være synlig og engasjerende. Vi bruker digitale kanaler for å gi liv til og nå ut med ditt budskap. Deretter vurderer og optimaliserer vi resultatene slik at innholdet treffer enda bedre.

Mediehåndtering

Nå kan alle i prinsippet sette agendaen. Mediene har aldri deadline og informasjon sprer seg i uante retninger. Vi tilbyr medietrening, mediekurs, medieovervåkning, krisehåndtering og løpende presse- og mediearbeid.

Film & foto

Vil du engasjere ditt publikum gjelder det å bruke virkemidler med stopp-effekt. Engasjerende innhold starter ofte med et bilde eller en video. Fortell din historie sammen med våre flinke regissører og fotografer så folk ser og hører ditt budskap.

Reklame & design

Hver dag blir vi eksponert for flere inntrykk enn vi klarer å ta innover oss. Gode budskap og godt design er derfor viktig i kommunikasjon med målgruppen din.

Så hva skjer nå?

La oss ta en prat