Strategi

Har du en god strategi er det enklere å nå målene du har satt for din bedrift. Sammen finner vi ut av hvor du er nå, deretter hvor du vil gå. Når strategiplanen er bestemt, setter vi i gang tiltakene som gjør at din bedrift når målene.

Nettsider

Vi designer, koder og programmerer nettbutikker, nettsider, applikasjoner og andre løsninger med deg og kunden din i tankene. Sammen med deg utvikler vi gode og brukervennlige løsninger som ivaretar brukerreisen til dine kunder, slik at du får flere besøk og konverteringer.

Målbar markedsføring

Din historie skal være synlig og engasjerende. Vi bruker digitale kanaler for å gi liv til og nå ut med ditt budskap. Deretter vurderer og optimaliserer vi resultatene slik at innholdet treffer enda bedre.

Mediehåndtering

Nå kan alle i prinsippet sette agendaen. Mediene har aldri deadline og informasjon sprer seg i uante retninger. Vi tilbyr medietrening, mediekurs, medieovervåkning, krisehåndtering og løpende presse- og mediearbeid.

Film & foto

Vil du engasjere ditt publikum gjelder det å bruke virkemidler med stopp-effekt. Engasjerende innhold starter ofte med et bilde eller en video. Fortell din historie sammen med våre flinke regissører og fotografer så folk ser og hører ditt budskap.

Reklame & design

Hver dag blir vi eksponert for flere inntrykk enn vi klarer å ta innover oss. Gode budskap og godt design er derfor viktig i kommunikasjon med målgruppen din.

Så hva skjer nå?

La oss ta en prat